Савјет родитеља

У петак, 19.09.2022. године одржана је сједница Савјета родитеља. Чланови Савјета родитеља су информисани  о организацији обрзовно-васпитног  рада у школској 2022/2023. години.

 На сједници су разматрани Извјештај о раду Гимназије „Танасије Пејатовић“ за школску 2021/2022. годину и Годишњи план и програм рада Гимназије „Танасије Пејтовић“ за школску 2022/2023. годину.

Извршена је анализа успјеха ученика на крају четвртог класификационог периода,  школске године и на матурском испиту.