Сједнице на крају првог класификационог периода

У сриједу, 1. новембра 2023. године, са почетком у 18.00 часова, одржане су сједнице одјељењских вијећа на којима су разматрани и верификовани успјех и владање ученика на крају првог класификационог периода.
По завршетку сједница одјељењских вијећа, одржана је сједница Наставничког вијећа на којој је усвојен Записник са претходне сједнице и разматрани и утврђивани предлози за похвале, награде и васпитне мјере.