Нова искуства, нови успјеси

Мр Љиљана Бајчетић, професорица историје, ангажована је као предавач-сарадник на Факултету за културу и туризам – Универзитет Доња Горица, на предмету Историја Црне Горе. Предавања похађају студенти прве године у зимском семестру. Још један професионални успјех дошао је као резултат вишегодишњег усавршавања у области историје и културе, објављених стручних радова и значајног педагошког искуства. Ученици Гимназије, кроз предавања професорице Бајчетић, биће у прилици да добију додатну подршку у припремама за наставак образовања.