Сједница Наставничког вијећа посвећена кошаркашима, атлетичаркама и младим предузетницама Гимназије

У четвртак, 19. октобра, одржана је сједница Наставничког вијећа, која је започела свечаним уручењем признања члановима и менторима кошаркашког, атлетског и предузетничког тима Гимназије. Признања је уручила директорица Бојана Грујић. Свечано уручeње медијски је испратила РТВ Пљевља.

Након свечаног уручења признања, почео је радни дио сједнице. На почетку, чланови Наставничког вијећа усвојили су Записник са претходне сједнице. Затим је Тим за самоевалуацију презентовао резултате и анализу анкете – опште двогодишње самоевалуације школе, а потом је Тим за обезбјеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада презентовао Акциони план за превазилажење недостатака уочених приликом самоевалуације.

Наставничко вијеће је такође дискутовало о припремама за наступајуће свечано обиљежавање Дана школе.

На крају, Наставничко вијеће је именовало чланове Комисије за праћење пробног рада професорице Маријане Ћаласан, као и чланове комисијâ за полагање стручних испита приправника Данице Рондовић и Радоја Дујовића.