Радионица на тему родне равноправности и правне писмености

У уторак, 24. октобра, у Гимназији је одржана радионица на тему родне равноправности и поимања правне писмености код младих, у склопу циклуса радионица „Родно је сродно“.

Радионицу су одржале Сања Црвеница, Јелена Срдановић и Бојана Жугић, експерткиње из наведених области, које су се потрудиле да присутнима на интерактиван начин представе ову тематику.

Активно учешће у радионици, заједно са професорицама Бисером Булут, Јеленом Вуковић и Адисом Малагић, узели су ученици првог, трећег и четвртог разреда који изучавају предмете Грађанско образовање, Социологија културе и Појединац у групи. Сви учесници су добили сертификате.

Овај догађај се реализује у оквиру пројекта #MovingForward, који за циљ има унапређење знања и компетенција рањивих категорија друштва у областима родне равноправности и правне писмености, кроз њихову јасну партиципацију током цијелог периода реализације. Циљна група су млади (посебно жене) који долазе из руралних подручја, маргинализоване групе и припадници ромске популације узраста од 15 до 30 година, који се често суочавају са неким видом дискриминације (социјалном, економском, образовном и сл.) у формалним и неформалним структурама доношења одлука.

Имплементацијом пројекта и планираних активности најмање 120 младих људи пронаћи ће своје мјесто у процесу креирања рјешења за мапиране проблеме.

Програм „Подржани = Оснажени“ (FSTP – For Support To emPowerment) реализује Фонд за активно грађанство – ФАКТ, у партнерству са Закладом за развој локалне заједнице „Слагалица“ из Хрватске, a уз финансијску подршку Европске Уније и кофинансирање од стране Министарства јавне управе.