Шеста сједница Школског одбора

Шеста сједница Школског одбора одржана је 3. фебруара 2022. године. На сједници је разматрано усвајање записника са претходне сједнице, анализирани су успјех и владање ученика на крају другог класификационог периода, разматране су информације о предстојећем Матурском испиту, као и план уписа ученика у први разред за наредну школску годину. Такође је разматрано усвајање Годишњег обрачуна за 2021. годину.