Трећи редовни родитељски састанак

Трећи редовни родитељски састанак одржан је у четвртак, 3. фебруара 2022. године, електронским путем. На састанку су анализирани успјех и владање ученика на крају другог класификационог периода, као и информације о предстојећем Матурском испиту (за ученике четвртог разреда).