Љуба Чепић

Љуба Чепић

Љуба Чепић је рођена у Пљевљима гдје је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је библиотекарство и информатику на Филолошком факултету у Београду. У Гимназији ради од 2007. године. Звање вишег библиотекара стекла је 2019. године. У оквиру свог посла, посљедњих година посебно се бави темом медијске писмености.