Пета сједница Школског одбора

У сриједу, 17. априла 2024. године, одржана је пета сједница Школског одбора у текућој школској години.
 
На сједници је усвојен Записник са претходне сједнице и анализирани су успјех и владање ученика на крају трећег класификационог периода.
 
Разматране су и информације о Матурском испиту и о организовању ђачке екскурзије.