Одржане конститутивне сједнице одјељењских вијећа

Одјељењске старјешине су информисале чланове одјељењских вијећа о условима живота и рада ученика, те о могућностима појединаца и одјељења за праћење и усвајање програмских садржаја. Разматрана је и снабдјевеност ученика уџбеницима и школским прибором, као и усклађеност израде писмених провјера знања.