Одржана конститутивна сједница Школског одбора

За предсједницу Школског одбора изабрана је професорица математике Маја Вучинић Драгашевић. Усвојен је Годишњи извјештај о раду Гимназије у школској 2020/2021. години и Годишњи план и програм рада Гимназије за школску 2021/2022. годину.

Чланови Школског одбора су информисани о организацији рада и условима у којима је почела школска година.

Чланови Школског одбора:

  • Маја Вучинић Драгашевић и Мирка Попадић – представници запослених
  • Јасмина Турсумовић – представник Савјета родитеља
  • Радан Лаушевић и Михаило Потпара – представници Министарства просвјете, науке, културе и спорта