Oдржана сједница Наставничког вијећа на којој је разматрана припрема за почетак школске 2021/2022. године и анализиран успјех ученика на матурском испиту

У августу су чланови Радне групе израдили Акциони план за организацију образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години у условима пандемије ковид – 19.

Радну групу сачињавају:

  • Љубисав Боричић, професор физике – предсједник
  • Невена Томић, професорица енглеског језика – члан
  • Весна Кастратовић, професорица биологије – члан
  • Маја Вучинић Драгашевић, професорица математике – члан
  • Данко Деспотовић, професор физичког васпитања – члан
  • Ивана Вукашиновић, педагошкиња

Рад Групе координише в. д. директора Бојана Грујић.