Ključne kompetencije, logo školskog projekta

Svakodnevni život modernog čovjeka pun je izazova. Da bi na njih odgovorili, potrebna su nam široka znanja i različite vještine i sposobnosti. Upravo te, kombinacije znanja, vještina i sposobnosti, definišu se kao ključne kompetencije. One su početkom ovog vijeka, od strane EU, prihvaćene kao koncept koji predstavlja paradigmu obrazovno-vaspitnih sistema svih država – članica. U skladu sa svojom orijentacijom, Crna Gora je, takođe, izradila Okvirni program za implementaciju i integraciju ključnih kompetencija u sve nivoe svog obrazovnog sistema. U tom cilju pokrenut je značajan, složen projekat u kome učestvuje i naša Gimnazija, prepoznata kao škola koja ispunjava visoke standarde. Formulisali smo Akcioni plan kojim namjeravamo da stvorimo podsticajnu sredinu za razvoj i unapređenje ključnih kompetencija naših učenika i nastavnika, odnosno okruženje za učenje i razvijanje svestrane ličnosti učenika osposobljenih za rješavanje realnih životnih problema i spremnih na cjeloživotno učenje.     detaljnije        video