Кључне компетенције, лого школског пројекта

Свакодневни живот модерног човјека пун је изазова. Да би на њих одговорили, потребна су нам широка знања и различите вјештине и способности. Управо те, комбинације знања, вјештина и способности, дефинишу се као кључне компетенције. Оне су почетком овог вијека, од стране ЕУ, прихваћене као концепт који представља парадигму образовно-васпитних система свих држава – чланица. У складу са својом оријентацијом, Црна Гора је, такође, израдила Оквирни програм за имплементацију и интеграцију кључних компетенција у све нивое свог образовног система. У том циљу покренут је значајан, сложен пројекат у коме учествује и наша Гимназија, препозната као школа која испуњава високе стандарде. Формулисали смо Акциони план којим намјеравамо да створимо подстицајну средину за развој и унапређење кључних компетенција наших ученика и наставника, односно окружење за учење и развијање свестране личности ученика оспособљених за рјешавање реалних животних проблема и спремних на цјеложивотно учење.     детаљније        видео