Евалуација демократске културе у школама

Програмска канцеларија Савјета Европе организовала је радионицу „Евалуација демократске културе у школама“. Радионица је одржана у хотелу „Оногошт“ у Никшићу, 18. и 19. новембра.

Ријеч је о радионици за наставно особље из 40 пилот школа која се организује као дио пројекта „Квалитетно образовање за све“, а који је дио заједничке иницијативе Европске уније и Савјета Европе под називом „Хоризонтални програм за Западни Балкан и Турску II“. Радионици је присуствовала професорица Адиса Малагић.

Радионицу су водили Милош Бошковић, координатор пројекта, и национални експерти –др Дијана Вучковић и мр Маријана Блечић. На радионици се дискутовало о култури живљења и учења у учионици, школи као микродруштву, међусекторским темама и оквиру за процјену квалитета рада школе, односно компетенцијама за демократску културу. Било је ријечи и о поступку спровођења интерне евалуације тј. документима, активностима и изборним темама које би требало реализовати у наредном периоду.