Час математике на отвореном на централном градском тргу

Професорица математике Маја Вучинић Драгашевић одржала је са ученицима одјељења III2 час на отвореном на централном градском тргу, 4. новембра 2021. године. Тема часа су биле тригонометријске једначине. Ученици су били подијељени у пет група. Овај нетрадиционални и за математику несвакидашњи облик рада има за циљ унапређење активно оријентисане наставе. „Живот је као математика, и једно и друго имају формуле за рјешавање проблема, само треба знати кад коју формулу употријебити.“