Упис ученика у први разред по Накнадном конкурсу

18/19/20. август 2021. годинеупис ученика у први разред по Накнадном конкурсу Министарства просвјете, науке, културе и спорта за упис ученика у први разред средњих школа у Црној Гори за школску 2021/2022. годину.

Кандидати су могли да поднесу пријаве електронским путем или директно у школи. Комисију за упис су сачињавале професорица информатике и ICT координатор Мирка Попадић и педагошкиња Ивана Вукашиновић. Укупно, у први разред је уписано 58 ученика.