Одржани поправни испити

18/19/20. август 2021. године

Пријављивање поправних испита обављено је 16. августа. Писмени дио је одржан 18. августа, а усмени дио 19. и 20. августа. Укупно је полагало 12 ученика. Четири ученика су по завршетку поправних испита остварили врло добар успјех, а осам ученика је остварило добар успјех.

Након поправних испита, свеукупни проценат прелазности на крају школске године је 100%.