Трећа редовна сједница Савјета родитеља

Савјет родитеља је у четвртак, 25. априла 2024. године, са почетком у 18 часова, одржао трећу по реду сједницу у текућој школској години.
На сједници су анализирани успјех и владање ученика на крају трећег класификационог периода, засебно и компаративно са другим класификационим периодом.
Савјет је упознат са Листом обавезних изборних предмета за школску 2024/2025. годину и информисан у вези са реализацијом Матурског испита и припремама за предстојећу ђачку екскурзију у септембру.
Разматране су и сугестије родитеља у вези са побољшањем образовно-васпитног рада школе.