Сједнице одјељењских вијећа првог, другог и трећег разреда и сједница Наставничког вијећа

На крају четвртог класификационог периода, за одјељења првог, другог и трећег разреда одржане су редовне сједнице одјељењских вијећа и сједница Наставничког вијећа.

На сједницама су анализирани и верификовани успјех и владање ученика, као и предлози за похвале, награде и васпитне мјере.