Сједнице одјељењских вијећа четвртог разреда одржане су 19. маја

Сједнице одјељењских вијећа четвртог разреда одржане су 19. маја, с почетком у 17 h. 

На сједницама су утврђивани успјех и владање ученика на крају четвртог класификационог периода. 

Након сједница одјељењских вијећа одржана је сједница Наставничког вијећа на којој су изречене похвале, награде и васпитне мјере.