Сједнице одјељењских вијећа четвртог разреда и сједница Наставничког вијећа

На крају четвртог класификационог периода одржане су сједнице одјељењских вијећа четвртог разреда и сједница Наставничког вијећа.

На сједницама одјељењских вијећа утврђивани су успјех и владање ученика на крају четвртог класификационог периода.

На сједници Наставничког вијећа разматрани су предлози за похвале, награде и васпитне мјере.