Сједнице на крају трећег класификационог периода

На крају трећег класификационог периода одржане су редовне сједнице одјељењских вијећа и сједница Наставничког вијећа.

На сједницама одјељењских вијећа утврђивани су и анализирани успјех и владање ученика.

На сједници Наставничког вијећа разматрани су предлози за похвале, награде и васпитне мјере. Такође, разматране су и појединости организације и реализације предстојећих екстерних матурских испита.