Сједница Школског одбора одржана је у уторак, 26. априла 2023. године

Дневни ред
1. Усвајање Записника са претходне сједнице
2. Доношење одлуке о измјенама и допунама Статута
3. Усвајање Листе обавезних изборних предмета за школску 2023/2024. годину
4. Текућа питања