Сазнај и разазнај

Институт за медије Црне Горе и IREX, уз подршку Америчке амбасаде спроводе
активности у оквиру пројекта „Сазнај и разазнај”. Циљ овог пројекта је регрутовање групе
полазника са искуством и знањем о медијској писмености, о образовању и методици
преношења знања, комуникацијама, како би били обучени да постану тренери за медијску
писменост. Њихов фокус су грађанке и грађани Црне Горе, старији од 35 година који
немају базична знања о овој области.
Институт за медије објавио је Конкурс, са јасно формулисаним критеријумима.
Пријављено је преко 200 кандидата, а селектовано њих 30. Међу њима била је и Љиљана
Бајчетић, професорица историје.
За полазнике је одржан четвородневни тренинг, у Колашину, од 14. X до 17. X 2022.
г. Кроз различите активности, квалитетне садржаје и професионалне тренере, полазници су
успјешно савладали веома захтјевну обуку и квалификовали се за тренере медијске
писмености. Стечена знања и вјештине омогућавају им да и сами држе тренинге групама
од 15 до 20 чланова широм Црне Горе, како старијим грађанима, тако и младима.