Мултикултурализам у средњим школама

Социолошки центар Црне Горе организовао је 21. октобра 2022. године округли сто
на тему „Мултикултурализам у средњошколском образовању“. Он је дио пројекта
„Његовање мултикултурализма у образовном процесу као гарант мултивјерског и
мултиетничког склада“ који се реализује уз подршку Америчке амбасаде. На округлом
столу учествовали су представници Америчке амбасаде, Министарства просвјете и
Министарства за људска и мањинска права. На позив SOCEN-а, на округлом столу је
учествовала и Љиљана Бајчетић, професорица историје, која је била један од испитаника-
аналитичара у току истраживања.
Учесници су дискутовали о проблемима, изазовима и могућностима за достизање
мултикултуралног образовања у Црној Гори.
Представљена је и policy анализа на тему „Мултикултурализам у средњим
школама“. Анализа је урађена на основу дубинских интервјуа са десет одабраних
наставника средњих школа из Црне Горе (Подгорица, Никшић, Бар, Улцињ, Котор, Херцег
Нови, Беране, Пљевља, Рожаје и Бијело Поље). Циљ спроведених интервјуа био је да се
истражи заступљеност идеје мултикултурализма у наставном процесу у црногорским
средњим школама, односно плановима и програмима, као и курикулумима који се користе
у наставном процесу.
Професорица Бајчетић говорила је о образовању као основи развоја демократије и
том приликом указала на посебан значај друштвено-хуманистичког образовања и
адекватне школске културе као предуслова за развој интеркултуралног друштва.