Родитељски састанци након првог класификационог периода

У сриједу, 15. новембра 2023. године, одржани су родитељски састанци на којима су анализирани успјех и владање ученика на крају првог класификационог периода. Дио дневног реда за родитеље ученика другог и трећег разреда било је и реализовање екскурзије у септембру 2024. године, тј. одабир дестинације који треба да буде финализован до краја јануара због расписивања тендера. Родитељима ученика завршног разреда дате су главне информације о полагању матурских испита.