Први редовни родитељски састанак у школској 2023/2024. години

У четвртак, 7. септембра 2023. године, одржан је први редовни родитељски састанак у школској 2023/2024. години.

Дневни ред:

  • Информације о организацији образовно-васпитног рада у школској 2023/2024. години (набавка уџбеника, услови рада, права и дужности ученика);
  • Избор представника за Савјет родитеља (уколико је представницима родитеља истекао двогодишњи мандат);
  • Информације о матурском испиту (за ученике четвртог разреда);
  • Текућа питања. Одјељењске старјешине су могле, сходно потребама, допунити дневни ред.