Прва редовна сједница Савјета родитеља у школској 2023/2024. години

У уторак, 19. септембра 2023. године, одржана је прва редовна сједница Савјета родитеља у школској 2023/2024. години. На сједници је конституисан Савјет родитеља, утврђене су његове надлежности и биран представник у Школском одбору. Разматране су информације о организацији наставе на почетку школске 2023/2024. године и извршена анализа успјеха ученика на крају четвртог класификационог периода, на крају школске године и на матурском испиту. Разматрани су, такође, Предлог Извјештаја о раду Гимназије „Танасије Пејатовић“ Пљевља у школској 2022/2023. години и Предлог Годишњег плана и програма рада Гимназије „Танасије Пејатовић“ за школску 2023/2024. годину.