Професорица Мирка Попадић учесница пројекта за унапређење инклузивности

Пројекат Унапређивање квалитета и инклузивности образовања у дигиталном окружењу реализује Завод за школство у сарадњи са представништвом Уницефа у Подгорици. Професорица Попадић учествује као тренер на Модулу 3 – Креирање индивидуализованих начина учења. Обука се реализује онлајн, преко платформе „Мајкрософт Тимс“.

Изградња образовног система отпорног на кризе, након пандемије ковид – 19, требало би да значајно допринесе инклузивности образовања. Основни циљ јесте превазилажење разлика које су настале током пандемије у образовном систему Црне Горе и региона.

Посебна пажња биће усмјерена на дјецу из рањивих група. Пандемија је јако погоршала већ постојеће образовне и социјалне неједнакости. Дјеца из породица са нижим примањима, дјеца из руралних подручја, дјеца из етничких или језичких мањина, дјеца са сметњама у развоју, дјеца која нијесу обухваћена школовањем и дјеца која живе у тешким условима или у породицама у којима је присутно породично насиље суочавала су се са значајним препрекама кад је у питању њихово образовањe и прије кризе. Школе, наставници, ученици, родитељи/старатељи и шира јавност биће информисани о пројекту у свим фазама његовог спровођења.

Употреба дигиталних технологија пружа иновативно и стимулативно окружење за учење и прилагођава га индивидуалним потребама ученика. Коришћењем дигиталних технологија наставници, чија је улога у образовном процесу током пандемије била пресудна, развијаjу иновативнe наставнe праксe, омогућавајући тако већу персонализацију учења.

У циљу унапређивања компетенција наставника за инклузивно образовање у дигиталном окружењу планирана је обука за 1200 полазника кроз три дводневна модула.

Након спроведене обуке наставници ће добити „Водич за унапређење квалитета инклузивног образовања у дигиталном окружењу“, који ће им бити додатна подршка.

Кроз пројекат ће се развити и додатни ресурси са јасним смјерницама за укључивањe дјеце из осјетљивих група, са фокусом на дигитално образовање.