Четврта сједница Школског одбора

Четврта сједница Школског одбора одржана је електронским путем, 23. децембра 2021. године, са почетком у 12 часова. На сједници је разматрано усвајање Правилника о канцеларијском и архивском пословању, као и усвајање предлога класификационих ознака организационих јединица ЈУ Гимназије „Танасије Пејатовић“.