PISA тестирање

У Гимназији „Танасије Пејатовић“ је од 18. до 20. априла одржано PISA тестирање. Тестирани су ученици рођени 2006. године. Од планираних 51 тестирано је њих 49. Ученици су као и ранијих година одговорно приступили рјешавању задатака. Школски координатор, а уједно и тест администратор, била је професорица Мирка Попадић.

PISA тестирања показују квантитет знања и вјештина петнаестогодишњака за пуно учешће у друштвеном и економском животу земље. Ова истраживања показују и колико су тих знања ученици способни да репродукују на прелазу из обавезне етапе образовања ка средњошколском образовању или, још важније, колико тих знања и вјештина могу примијенити у свакодневном животу.

PISA тестирање даје увид у стање читалачке, математичке и научне писмености. Ученици током тестирања, такође, одговарају на питања која се односе на општи амбијент у ком се образују.