Одржани родитељски састанци по утврђеном распореду; за матуранте одржан и општи родитељски састанак

У уторак, 9. априла 2024. године, одржани су родитељски састанци по утврђеном плану и распореду.
 
По дефинисаном дневном реду анализирани су успјех и владање ученика на крају трећег класификационог периода и разматране су мјере за побољшање успјеха. За одјељења четвртог разреда посебна тачка дневног реда били су предстојећи матурски испити, а за одјељења другог и трећег разреда екскурзија планирана за септембар.
 
За матуранте је одржан и општи родитељски састанак којим је предсједавала директорица Бојана Грујић, у сарадњи са одјељењским старјешинама. Директорица је подробно упознала родитеље са током и начином реализације Матурског испита, као и правилима понашања кандидата.