Четврта редовна сједница Ученичког парламента

Ученички парламент је у сриједу, 8. маја 2024. године, одржао четврту редовну сједницу.
 
Анализирани су успјех и владање ученика на крају трећег класификационог периода и разматране су сугестије ученика у вези са побољшањем образовно-васпитног процеса.
 
Представници у Парламенту упознати су и са Листом обавезних изборних предмета за школску 2024/2025. годину. На сједници се дискутовало и о екскурзији која треба да се изведе током септембра 2024. године, као и о информацијама у вези са реализацијом Матурског испита.