Антифашизам у програмима историје у Црној Гори

На позив Завода за школство Црне Горе, професорица Љиљана Бајчетић учествовала је на округлом столу чија је тема била ,,Антифашизам у програмима историје Црне Горе“.

Скуп је одржан у Подгорици, 20. децембра 2022. године. На њему су учествовали представници ЦАНУ, Универзитета Црне Горе, Министарства просвјете, Историјског института, Завода за уџбенике и наставна средства,  Испитног центра, Центра за стручно образовање, Удружења професора историје – Хипмонт, Центра за грађанско образовање, Просвјетне заједнице и Синдиката просвјете.

         Учесници округлог стола говорили су о фашизму и антифашизму као друштвеним феноменима, о њиховој заступљености у програмима историје у основним, средњим стручним школама и гимназијама.

 Као један од уводних говорника, професорица Бајчетић нагласила је да поруке из прошлости имају смисла само ако их нове генерације изнова протумаче, критички валоризују и прихвате као своје. Тек у хармонији порука из прошлости са вриједностима савременог свијета успостављају се живе идентитетске везе које једну заједницу држе на окупу. Антифашизам је, по свом универзалном значају, једна од тих вриједности. Фашизам је питак и плитак, одговор на њега мора бити бритак. Он није само мрачна прошлост, већ тињајућа и стална опасност. Антифашизам је борба против ненаучне ревизије историје, а и много шире, то је систем вриједности и  култура живљења, то је изградња културе сјећања на темељима општенародног Тринаестојулског устанка као једног од темеља државности и независности Црне Горе.

 Најбољи и најплеменитији начин борбе против фашизма је јасан концепт антифашистичког образовања, без апологетике  и демагогије, потпуни друштвени консензус око карактера и циља образовања. Професори историје апеловали су на креаторе и реализаторе образовних политика да посвете додатну пажњу наставним плановима и програмима историје чији концепт треба да омогући свим ученицима стицање научних знања о историјским појавама, њиховом утицају на садашњост и будућност. Дакле, образовање које подразумијева истините чињенице,  критичко мишљење, толеранцију и дијалог као агенс еманципације и развоја.

                                                                                                                                   Мр Љиљана Бајчетић