Завршна сједница Наставничког вијећа прије љетне паузе

У суботу, 29. јуна 2024. године, одржана је 14. по реду и завршна сједница Наставничког вијећа прије љетне паузе.
 
На сједници је усвојен Записник са претходне сједнице, анализирани су успјех и владање ученика на крају четвртог класификационог периода и именоване су комисије за полагање поправних, диференцијалних и допунских испита.
 
Извршена је и подјела часова на наставнике за школску 2024/2025. годину.