Верификација успјеха ученика на Матурском испиту

На сједници Наставничког вијећа од 20. јуна 2024. године, 13. по реду, извршено је утврђивање успјеха ученика на Матурском испиту.