Трећа сједница Ученичког парламента

У уторак, 22. фебруара 2022. године, одржана је трећа сједница Ученичког парламента. На сједници су анализирани и разматрани успјех и владање ученика на крају другог класификационог периода, као и договор у вези са планом активности у оквиру такмичења Ученичког парламента Црне Горе. У раду сједнице су учествовале в. д. директора Бојана Грујић и педагошкиња Ивана Вукашиновић.