Школски одбор одржао прву редовну сједницу

У четвртак, 21. септембра 2023. године, одржана је прва редовна сједница Школског одбора у школској 2023/2024. години. Чланови Школског одбора су: Маја Вучинић Драгашевић, која је и предсједница, Мирка Попадић, Ивана Ајдуковић, Немања Стијеповић, а представница Савјета родитеља, од ове школске године, је Марија Лучић (умјесто Јасмине Турсумовић). Након усвајања Записника са претходне сједнице и конституисања, Одбор је разматрао и усвојио Извјештај о раду Гимназије „Танасије Пејатовић“ Пљевља у школској 2022/2023. години и Годишњи план и програм рада Гимназије „Танасије Пејатовић“ за школску 2023/2024. годину. На сједници се дискутовало и о организацији почетка текуће школске године и анализиран је успјех ученика на крају четвртог класификационог периода, на крају школске године и на матурском испиту. Школски одбор је такође разматрао и усвојио Годишњи извјештај о раду директорице. Надаље, разматрана је Иницијатива и донијета Одлука о издавању фискултурне сале на коришћење кошаркашким клубовима и усвојен је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста за наставно особље и педагога.