Сједнице за крај првог полугодишта

У четвртак, 28. децембра 2023. године, са почетком у 18.00 часова, одржане су сједнице одјељењских вијећа на којима су разматрани и верификовани успјех и владање ученика на крају првог полугодишта, односно другог класификационог периода.
По завршетку сједница одјељењских вијећа, одржана је сједница Наставничког вијећа на којој је усвојен Записник са претходне сједнице и на којој су разматрани и усвајани предлози за похвале, награде и васпитне мјере.
Као посебну тачку, Наставничко вијеће разматрало је Иницијативу Министарства просвјете, науке и иновација о дјелимичној забрани употребе мобилних телефона у школама.