Сједнице одјељењских вијећа; 12. сједница Наставничког вијећа

У суботу, 15. јуна 2024. године, одржане су сједнице одјељењских вијећа за ученике првог, другог и трећег разреда, за које се наставна година завршила у петак, 14. јуна 2024. године. На сједницама су анализирани и утврђивани успјех и владање ученика.
 
Након сједница одјељењских вијећа, одржана је и сједница Наставничког вијећа чија су тема биле похвале, награде и васпитне мјере. Претходно је прочитан и усвојен Записник са 11. сједнице Наставничког вијећа.