Сједница Наставничког вијећа

У петак, 25. августа 2023. године, одржана је сједница Наставничког вијећа. Усвојен је записник са претходне сједнице, разматране су припреме за почетак школске 2023/2024. године, анализирани су успјех и владање ученика на крају четвртог класификационог периода и на крају школске године, као и резултати на матурском испиту (кратак извјештај предсједника актива).