Родитељски састанци су одржани у сриједу, 30. новембра

Родитељски састанци су одржани у сриједу, 30. новембра у 18 h за први и трећи разред, у 19 h за други и четврти разред.

Дневни ред

  1. Информисање родитеља о успјеху и владању ученика на крају првог класификационог периода
  2. Информације о матурском испиту (за IV разред)
  3. Текућа питања