Jelena Bajić

msr Jelena Bajić

– Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na odseku za Srpski jezik i književnost.

– Završila master akademske studije drugog stepena na studijskom programu Srpska filologija: Srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (tema master rada Dopune glagolima govorenja u romanu Gorana Petrovića Sitničarnica Kod srećne ruke). Stečeni akademski naziv: master profesor srpske filologije.