Ивана Клачар

Ивана Клачар

– Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду на одсеку за Француски језик и књижевност, и стекла звање Професора француског језика и књижевности.
– У ЈУ Гимназија „Танасије Пејатовић“ ради од 2015. године као професор француског и латинског језика.