Ivana Klačar

Ivana Klačar

– Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za Francuski jezik i književnost, i stekla zvanje Profesora francuskog jezika i književnosti.
– U JU Gimnazija „Tanasije Pejatović“ radi od 2015. godine kao profesor francuskog i latinskog jezika.