Пета сједница Школског одбора

Пета сједница Школског одбора одржана је електронским путем, 24. јануара 2022. године. На сједници су разматрана сљедећа питања: Правилник јавних набавки за 2022. годину, Предлог измјене Статута и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста (норме наставника), као и Предлог усвајања листе регистратурске грађе.