Одржана сједница Наставничког вијећа, у петак, 27. јануара 2023. године

Одржана сједница Наставничког вијећа, у петак, 27. јануара 2023. године

Дневни ред: 

  1. Анализа успјеха и владања ученика на крају другог класификационог периода
  2. Резултати Школског такмичења у знању и припреме за Државно такмичење
  3. Информације о Матурском испиту
  4. Извјештај о раду актива и тимова током првог полугодишта
  5. Одређивање ментора наставницима приправницима
  6. Текућа питања