Конститутивна сједница Ученичког парламента

У понедјељак, 14. новембра 2022. године, одржана је конститутивна сједница Ученичког парламента. На сједници је усвојен План и програм рада Ученичког парламента за школску 2022/2023. годину, анализирани су успјех и владање ученика на крају првог класификационог периода, бирани су органи руковођења и делегат нашег Парламента у Унији средњошколаца Црне Горе. За предсједника је изабран Лазар Пуповић, његов замјеник ће бити Андреј Бјековић, а записничарка Валентина Алорић. У Унији средњошколаца Црне Горе представљаће нас Миљана Дромљак.