Друга сједница Ученичког парламента

У сриједу, 8. децембра 2021. године, одржана је друга сједница Ученичког парламента. На сједници су анализирани успјех и владање ученика на крају првог класификационог периода, као и модалитети унапређења квалитета образовно-васпитног процеса. У раду сједнице су учествовале в. д. директора Бојана Грујић и педагошкиња Ивана Вукашиновић.