Друга редовна сједница Школског одбора

На другој редовној сједници Школског одбора, одржаној у сриједу, 29. новембра 2023. године, детаљно су анализирани успјех и владање ученика на крају првог класификационог периода и разматран је програм свечаности поводом протеклог обиљежавања Дана школе. Такође, именовани су чланови Комисије за попис основних средстава и ситног инвентара за 2023. годину и усвојен је План прихода и расхода за 2024. годину.