Oдржане сједнице одјељењских вијећа и сједница Наставничког вијећа

На крају првог класификационог периода одржане су редовне сједнице одјељењских вијећа и сједница Наставничког вијећа. На сједницама одјељењских вијећа утврђивани

Read more